Fuckyeahanimescenery

Apr 18

Cowboy Bebop Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy Bebop
Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy Bebop Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy Bebop
Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy BebopEpisode 7 “Heavy Metal Queen” (1998)

Cowboy Bebop
Episode 7 “Heavy Metal Queen” (1998)

[video]

[video]

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 3 “Honky Tonk Women” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 3 “Honky Tonk Women” (1998)

Cowboy Bebop Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy Bebop Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop
Episode 8 “Waltz for Venus” (1998)

Cowboy Bebop Episode 5 “The Ballad of Fallen Angels” (1998)

Cowboy Bebop Episode 5 “The Ballad of Fallen Angels” (1998)

Cowboy Bebop Episode 5 “The Ballad of Fallen Angels” (1998)

Cowboy Bebop Episode 5 “The Ballad of Fallen Angels” (1998)