Fuckyeahanimescenery
Cowboy Bebop Episode 17 “Mushroom Samba” (1998)

Cowboy Bebop Episode 17 “Mushroom Samba” (1998)

Cowboy Bebop Episode 1 “Asteroid Blues” (1998)

Cowboy Bebop Episode 1 “Asteroid Blues” (1998)

Cowboy Bebop Episode 9 “Jamming with Edward” (1998)

Cowboy Bebop
Episode 9 “Jamming with Edward” (1998)

Cowboy Bebop Episode 14 “Bohemian Rhapsody” (1998)

Cowboy Bebop Episode 13 “Jupiter Jazz PT II” (1998)

Cowboy Bebop Episode 13 “Jupiter Jazz PT II” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 17 “Mushroom Samba” (1998)

The Animatrix: A Detective Story (2003) Directed by Shinichiro Watanabe

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 17 “Mushroom Samba” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 4 “Gateway Shuffle” (1998)

michigrim:

Cowboy Bebop Episode 4 “Gateway Shuffle” (1998)

Winter scenery - Mushishi