Fuckyeahanimescenery
Kara no Kyoukai Episode 4 The Hollow Shrine (2008)

Kara no Kyoukai Episode 4 The Hollow Shrine (2008)

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008) Ufotable

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008) Ufotable

Trigun
Episode 2 (1999) Madhouse

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008) Ufotable

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008) Ufotable

Attack on Titan Episode 19 “Bite” (2013) Production I.G.

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008)

Kara no Kyoukai Episode 4 “The Hollow Shrine” (2008)

Kara no Kyoukai Episode 3 “Remaining Sense of Pain” (2008) Ufotable

Kara no Kyoukai Episode 3 “Remaining Sense of Pain” (2008) Ufotable